Ny brygge i Røssevika

Skjærgårdstjenesten er i gang med å anlegge brygge i Røssevika. Dette blir en kombinert bade-, kajakk- og båtbrygge .
Velforeningene på Biland og Høyland oppgraderer stiene ned til vika som er Statlig sikret friluftsomrråde/ Skjærgårdspark .
Velforeningene har også ryddet skog og fått frem et flott område der det vil anlegges bål- og rasteplasser .
Mesteparten av arbeidet vil bli ferdig i løpet av høsten, og til våren blir det åpning av anlegget.