Friluftsliv for seniorer - aktivitet og trivsel i nærmiljøet

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur. Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder tips til hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om aktivitetstilbud, om planlegging og om helsegevinsten med friluftsliv.
Mottoet er at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, også noen minutter med aktivitet gir positiv effekt.

Her er lenke til elektronisk utgave av brosjyren, samt til et utskrivbart format for papirkopi.