Kulturpris og idretts- og kulturstipend

Vi gratulerer Nordsjøfestivalen med kulturprisen 2018.
De to talentfulle ungdommene Evelyn Berven og Lea Løkke-Øvre er tildelt henholdsvis kultur- og idrettsstipend. Evelyn for ballett og Lea for håndball.