Opplevelseskortet 2019

 

Farsund kommune fortsetter ordningen med "Opplevelseskortet" i 2019, som en av fem kommuner på Agder. Dette er et tiltak for å gi barn i familier med lav inntekt, mulighet til å delta på aktiviteter og opplevelser.

I Farsund er det kulturkontoret som er ansvarlige for ordningen. Det er satt sammen flere aktiviteter og opplevelser man kan delta på gratis med kortet. Kulturkontoret samarbeider med NAV, og barn/unge i aldergruppen 2-18 år, kan få kortet ved å henvende seg til servicekontoret i kommunen, eller til NAV. Dette er barnets kort, og det er personlig knyttet opp mot navn.

Regjeringen har som mål å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. De ønsker å skape et inkluderende samfunn som omfatter alle. I den nye avtalen mellom de fire partiene i regjeringen, er det tatt med at de vil ha en utvidelse av "Opplevelseskortet", med blant annet flere nasjonale tiltak. Det betyr at flere kan delta gratis, eller til redusert pris, på store arrangementer og aktiviteter over hele landet.

Du kan lese mer om "Opplevelseskortet" her. Her oppdateres det også med nye nasjonale tilbud.

Oversikten fra Farsund kommune finner du her: pdfOpplevelseskortet_info_2019.pdf