Opplevelseskortet 2020

 Farsund kommune fortsetter ordningen med "Opplevelseskortet" i 2020, som en av fem kommuner på Agder. Dette er et tiltak politikerne våre vedtok i 2018, for å gi barn i familier med lav inntekt mulighet til å delta på aktiviteter og opplevelser.

Tilbudet er ment å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. I Farsund er det kulturkontoret som har utarbeidet og administrerer kortet.
De som er med i vår kommune i 2020 er:
• Farsund kino
• Flipside skatehall
• Gocartkjøring i Adrenalinparken på Lista
• Svømmehallen
• MOT (sjørøver-, fotball- og skitur)
• Nordberg fort
• Lista fyr/Lista Fuglestasjon
• Biblioteket
I tillegg kan det komme andre tilbud fra kommunen eller private aktører i løpet av året. 

Hvordan får du Opplevelseskortet?
Det er barn og unge i familier med lav inntekt som kan få kortet. Det er personlig og knyttet til barnets navn. Det gjelder for et kalenderår og aldersgrense er 2-17 år. Sammen med kortet får du også en folder med mer informasjon. Du kan få Opplevelseskortet på kulturkontoret og hos kulturskolen i kommunen. Spør i servicekontoret, eller ring tlf. 38 38 20 00 hvis du vil ha mer informasjon.

Det er laget en egen folder som du finner her: pdfOpplevelseskortet_info_2020.pdf