Manglende varsel om vannlekkasje

Det er flere som ikke har fått melding fra kommunen om vannlekk mandag og torsdag. Vi har nå sjekket dette med leverandøren, og problemet bør være løst til neste gang. Vi beklager ulempen dette har medført for de berørte husstander denne uka.