Lekkasje på vannledningsnettet

På grunn av lekkasje på ledningsnettet er flere husstander på Lista uten vann. Vi jobber med saken og satser på at vannet er tilbake i løpet av dagen.