Biblioteksjefen utvalgt til strategisk råd for bibliotekutvikling

Farsund kommunes biblioteksjef, Rune Stordahl, er utnevnt til strategisk råd for bibliotekutvikling i Norge. 
Nasjonal bibliotekstrategi skal gjennomføres mellom 2020 – 2023, og strategisk råd skal rådgi Nasjonalbiblioteket i arbeidet. Rådet består av 15 bibliotekledere utnevnt av nasjonalbibliotekaren. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden. 

Vi gratulerer Rune Stordahl med utnevnelsen og ønsker lykke til med det viktige arbeidet.