Oppstart for grunnskolene, Voksenopplæringen og Kulturskolen i Farsund kommune

Elevene møter på skolene torsdag 16. august - vanlig skoledag med følgende oppstartstider.

Farsund barneskole:

1. klasse møter kl. 09.00
De andre elevene møter kl. 08.15
Mer informasjon på http://www.farsund.skole.no

Farsund ungdomsskole:

Alle elevene møter kl. 08.15
Mer informasjon på http://www.farsund.ungdomsskole.no

Vanse skole:

1. klasse møter kl. 09.00
De andre elevene møter kl. 08.30
Mer informasjon på http://www.vanse.skole.no

Lista ungdomsskole:

Alle elevene møter kl. 08.25
Mer informasjon på http://www.lista.ungdomsskole.no

Borhaug skole:

1. klasse møter kl. 09.00
De andre elevene møter kl. 08.35
Mer informasjon på http://www.borhaug.skole.no

Voksenopplæringen:

Alle elevene møter kl. 08.25
Mer informasjon på http://farsund.voksenopplaring.no/

Farsund kulturskole:

Undervisningen starter i uke 35. Oppmøte på kulturskolen/Ekko til avtalt tidspunkt.


Vel møtt til et nytt skoleår!

Lena Rannestad Kloster
Kommunalsjef