Nye benker rundt Mosvoldtjern

LHL har gitt flotte benker som er plassert ut rundt Mosvoldtjern.  Benkene står med ca. 300 meters avstand og er derved tilpasset LHL-medlemmenes behov for hvileplasser, men de vil være til stor glede for alle som ferdes på stien. Det skal også settes ut benker rundt lysløypen i Vanse og på den tilrettelagte stien ut til Einarsnes. Og enda flere er planlagt.  Farsund kommune vil rette en stor takk til LHL for dette folkehelsetiltaket.  Benkene gir flere brukergrupper mulighet til å komme seg ut på tur i Farsunds flotte natur.