Informasjon om badevannskvalitet

Farsund tar løpende prøver av badevannet i perioden uke 25-35 på følgende steder: Badehuset, Lomsesanden, Åpta Camping og Bispen Borhaug.
Vi har hittil ingen meldinger om unormale verdier i Farsund.