Vannmåleravlesning for eiere av hytter/fritdisboliger

Har du hytte/fritidsbolig med innlagt vann og vannmåler, da er det mulig å lese av vannmålerstanden ved avreise  og melde denne telefonisk til kommunen. Vannmålerstanden vil da bli registrert og ikke stipulert. Husk navn, gnr/bnr  og vannmålerstand når du ringer Servicekontoret på tlf 38 38 20 00. Rutinemessig sendes det ut måleravlesning i november.