Ekstra henting av matavfall i sommer

Ekstra kjøring av matavfall vil foregå på onsdagen den uken du ikke har ordinær henting av matavfall. F. eks. tilhører du rute 101 eller 106 med ordinær tømming på mandager, vil ekstrakjøringen foregå på onsdagen i påfølgende uke.