Nyhetsbrev Listaheimen nr. 4 - 2018

I nyhetsbrev nr. 4 fra Listaheimen kan du lese mer:

* Status bygg og anlegg
* Ny og nyttig informasjon
* Dette jobber prosjektgruppene med
* Det spørres mye om

pdfNyhetsbrev_nr._4.pdf

Torsdag 21.6.18 fra kl. 18-19 vil det bli mulighet for ansatte og pårørende til å få en omvisning i nybygget. I etterkant av dette inviteres de fremmøtte, samt beboerne, på enkel grillkveld enten i avdelingene eller i kantinen for de som ønsker det. Ledelsen på Listaheimen blir tilgjengelige for en uformell «drøs» frem til kl. 19.30 i kantinen.