Ekstra henting av matavfall

Ønskes ukentlig henting av matavfall i sommer må det bestilles, se annonsen nedenfor. Les også viktig informasjon fra Renovasjonsselskapet under.

Annonse fra Renovasjonsselskapet

Viktig informasjon fra Renovasjonsselskapet - bør leses:


Med tette avfallsbeholdere og 140 l kapasitet vil de fleste ikke lenger ha behov for ekstra henting av matavfall om sommeren. Dette i motsetning til tidligere hvor matavfallet ble samlet inn fra åpent avfallsstativ med 60 l papirsekk. Det legges derfor opp til en begrenset kjøring der de som faktisk har et slikt behov melder seg på ordningen. Det betales ikke ekstra for sommerhenting.

Henting basert på påmelding vil gi en mer bærekraftig og rasjonell avfallsinnsamling da vi i betydelig grad kan redusere kjøring med store renovasjonsbiler og derved unngå unødige utslipp og nærmiljøulemper.

Vi minner om at matavfallet skal leveres i våre grønne, nedbrytbare matavfallsposer. Matavfall i plastpose kan føre til at kompostjorda blir forurenset av mikroplast.

Renovasjonsselskapet