Utbygging av Eilert Sundt videregående skole

Her kan du se noen bilder som viser planene:

Sol - skygge 

Stillbilder