Varsel om forbud mot hagevanning for abonnenter tilknyttet den kommunale vannledningen f.o.m. 25.05.2018.

På grunn av bl.a. lite nedbør og høyt vannforbruk er det lite vann i magasinene. Derfor varsles det om forbud mot hagevanning for abonnenter tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Forbudet gjelder fra og med i dag, fredag 25.05.18 og vil vedvare inntil vannproduksjonen er på normalt nivå. Dette vil bli varslet om via sms-varsling og på kommunens hjemmeside og facebook. Vi ber om at det vises generell forsiktighet ved bruk av vann, og at tomme hus, fjøs og kjellere blir kontrollert for mulig vannlekkasje. Ved spørsmål kontakt kommunens servicekontor. 

Kommunen kan gi dispensasjon til vanning av nylig anlagt ferdigplen eller nysådd plen. Det kan i så fall vannes mellom kl 20 og kl 24 om kvelden.