Fastlege - 2 nyopprettede fastlegehjemler med basistilskudd og påbegynt pasientliste

 

Farsund er en vakker sørlandskommune med ca. 9 700 innbyggere. Kommunen har et rikt og variert kulturliv og er en kystkommune med kilometerlange sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset stort på gode oppvekstsvilkår de senere år bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen har full barnehagedekning og står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole.
Kommunen ligger i randsonen til Stavangerregionen og utgjør en sentral del av Listersamarbeidet på Sørlandet med et stort felles arbeidsmarked.
Kommunen har fra før 8 fastlegehjemler fordelt på tre legesentra.

2 nyopprettede fastlegehjemler med basistilskudd og påbegynt pasientliste


Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter ved oppstart pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år.
I tillegg vil ca. 220 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart.

Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. Informasjon om Farsund Legesenter kan du se her: pdfPresentasjon Nye Farsund Legesenter

Tiltredelse etter avtale.

Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper som vektlegges:

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk, søknadsskjema finner du i høyre kolonne.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 18.11.19