Skriftstørrelse

Hopp til her
 • Hjem
 • Om oss
 • Ledige stillinger
 • Fast 100% stilling ved enhet for forebygging og koordinering (hvorav 50% som fagleder og 50% som saksbehandler)

Fast 100% stilling ved enhet for forebygging og koordinering (hvorav 50% som fagleder og 50% som saksbehandler)

 

100% fast stilling ved Enhet for forebygging og koordinering, hvorav 50% som fagleder og 50% som saksbehandler

Ved enhet for forebygging og koordinering har vi ledig en 100% fast stilling, hvorav 50% st. er som fagleder og 50% st. er som saksbehandler. Tiltredelse snarest.

Farsund kommune har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på innovasjon, tjenesteutvikling, velferds- og omsorgsteknologi. Vi søker etter deg som er høgskoleutdannet og som kan tenke deg å bli vår nye engasjerte fagleder og kollega.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Om tjenestestedet:

Stillingen er organisatorisk plassert i Enhet for forebygging og koordinering.
Enheten server alle kommunenes innbyggere, som kommunens koordinerende enhet. I enheten ligger blant annet ansvaret for omsorgsstønad, støttekontakttjeneste, ergoterapi- og fysioterapitjenester, ambulerende vaktmestere og hjelpemiddelhåndtering. Enheten har også ansvar for velferdsteknologi, frivilligsentral og frisklivssentral, legevakt og kommunalt kjøkkenservice. 

Hovedoppgaver fagleder:

 • Bistå enhetsleder i drift av enheten
 • Bistå i brukersaker/ kollegastøtte
 • Følge opp, legge til rette for og gjennomføre opplærings- og kompetansehevende tiltak for ansatte i tråd med kommunens kompetanseplan
 • Faglig utvikling og oppdatering i enheten, som utarbeidelse og oppfølging av rutiner og prosedyrer, herunder gjennomføring av ROS- analyse
 • Tett samarbeid med ressurspersonene i enheten, i andre enheter og på tvers av faggrupper
 • Bistå i turnusarbeid, herunder årsturnus og ansvar for vikarbooking

Hovedoppgaver saksbehandler/ tilrettelegger:

 • Saksbehandling etter Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Helsefremmende hjemmebesøk
 • Tilrettelegge tjenestetilbud i samarbeid med bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere/ tjenesteutøvere
 • Oppgaver knyttet til koordinerende enhet og individuell plan
 • Håndtering av elektronisk samhandling med sykehus, kommuner og andre samarbeidspartnere for å sikre helhetlige og gode pasientforløp
 • Bidra til innovasjon og utvikling av tjenestetilbudene

Vi kan tilby:

 • Gode kollegaer, og positive, dyktige medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet til å være med å videreutvikle tjenester
 • Mange faglige utfordringer
 • Mulighet for støtte til kompetanseheving
 • Røykfri arbeidstid

Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Relevant 3 årig helse/ sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Lederutdanning eller villighet til å ta lederutdanning er ønskelig
 • Videreutdanning innen velferdsteknologi, saksbehandling, rehabilitering eller annen relevant videreutdanning er ønskelig

Arbeidserfaring:

 • Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med saksbehandling innen relevant lovverk
 • Erfaring fra arbeid med bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer er en fordel
 • Erfaring fra ledelse er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Være positiv, fleksibel, inkluderende og endringsvillig
 • Brukerperspektiv og fokus på hva som er viktig for brukeren i planlegging og gjennomføring av tjenester
 • Kunne arbeide strukturert, både selvstendig og i team
 • Ryddighet ift dokumentasjon og formidling av informasjon
 • God til å motivere medarbeidere til å ha fokus på ressurser og muligheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne stå i faglig utfordrende situasjoner og ta gode beslutninger
 • Fokus på tverrfaglighet i tjenestene
 • Være nytenkende og løsningsorientert, og ha evne til å se muligheter innenfor vedtatte planer og budsjett
 • Gode kunnskaper innen data og bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer
 • Kunne motivere, veilede og undervise kollegaer i forhold til arbeid mot felles mål
 • Det kreves gyldig sertifikat på personbil
Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Monica Håland på telefon 47454322/ 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk, søknadsskjema finner du i høyre kolonne.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 28.05.19 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn