Jodtabletter ved atomhendelser

Ved en eventuell atomhendelse er det anbefalt at barn og unge tar jodtabletter raskt. Farsund kommune har laget en plan for hurtig utdeling av slike jodtabletter og utdeling kan skje når barn er i barnehage eller skole. Det kreves samtykke fra foreldre/foresatte for å gi barn jodtabletter. Dette blir innhentet lokalt i samarbeid med skoler, barnehager og foresatte. 


Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.

Informasjonskriv om jodtabletter finnes her:

pdf04_jod_info_til_befolkning_2019_03_19.pdf

KOMMUNAL BEREDSKAP VED ATOMHENDELSER


Kommunene inngår i en større nasjonal beredskapsplan ved atomhendelser. Ved atomhendelse vil både befolkningsvarsler og tiltak skje i samarbeid med Atomberedskapsutvalget på fylkesnivå og med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Alle kommuner er forberedt på dette gjennom det generelle planverket.

For mer informasjon se tema ark « Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg ved en atomhendelse?» på DSA sin nett side: https://www.dsa.no/fakta/92883/hva-kan-jeg-gjoere-for-aa-beskytte-meg-ved-en-atomhendelse