Hva er nødnett?

NØDNETT er et digitalt kommunikasjonssystem – et radionett - for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar i Norge. Systemet er bygget på teknologien TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), hvilket innebærer at kommunikasjonen er sikret på flere måter, blant annet ved kryptering.


Målet med Nødnett er først og fremst å tilrettelegge for effektiv og sikker kommunikasjon internt i og mellom, politi-, brann- og helsetjenesten. Nettet gir nødetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til de tidligere sambandene hvor hver enkelt etat hadde separate, analoge radionett.


I tillegg til de tre nødetatene (politi, helsevesen og brannvesen) er potensielle brukere av Nødnett aktører som bistår nødetatene, virksomheter som eier eller er operatør av kritisk infrastruktur og statlige og kommunale virksomheter som har et definert ansvar innen beredskap. Farsund kommune har tatt i bruk NØDNETT.


For øvrig er Tolletaten, Hovedredningssentralene, Redningsselskapet og organisasjonene i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum blant de som har tatt i bruk Nødnett.